16" Gregor white boy shorts

DollSecrets

$5.00 

White cotton lycra boy tighty-whitey shorts with elastic waist.